Obecný úrad, Chlmec 83, 067 41 Chlmec, Slovensko
tel.: +421577885160, mobil: +421908705240 ouchlmec@minet.sk
  • Untitled 6
  • starykostol
  • kaplnka
  • rybnik
  • kostol

obec Chlmec

pod vrchom Chlm v údolí Ptavy

Aktuality

všetko nové čo sa v obci deje

História

z histórie našej obce

Školstvo

o našich školách

Kontakty

telefóny, adresy, fakturačné údaje

Obecný úrad

V sekcii Obecný úrad nájdete rôzne informácie o tom čo sa deje v našej obci, stiahnete si rôzne tlačivá v elektronickej podobe a takisto informácie o faktúrach, zmluvách a dohodách.

Úradná tabuľa

elektronická úradná tabuľa obce kde sa dozviete dôležité oznamy

dokumenty

Dokumenty na stiahnutie v elektronickej podobe, ušetríte jednu cestu na úrad

Transparentná obec

Všetko na zverejnenie. Zmluvy, faktúry a objednávky

Odvoz odpadu

harmonogram odvozu odpadu na rok 2016 spoločnosti Fúra

Services
titulka

Heraldické symboly obce

V modrom štíte strieborná hus v zlatej zbroji letiaca ponad zo spodného okraja štítu vyrastajúceho zeleného vrchu, na jeho úpätí po oboch stranách po jednom drobnom zlatolistom strome. Komentár: Prírodný motív podľa odtlačku pečatidla obce z druhej polovice 19. stor. Dátum prijatia: 03.12.1999 Číslo uznesenia: OZ – 8/99 Signatúra HR…

skola

Školský poriadok

Základná škola Chlmec 51 Milý žiak, milá žia čka ! Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby s i bol oboznámený , ako sa máš správa v triede, v školskomklube detí (ďalej ŠKD), v školskej jedálni (ŠJ) a ostatných školských priestoroch, pri škols…

skola

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti

Základná škola Chlmec 51 S P R Á V A o výchovno-vzdelávacejčinnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013 Správa o výchovno-vzdelávacejčinnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/20 13 Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. § 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov,…

skola

Školský vzdelávací program

Názov – Učíme pre život Stupeň vzdelania: ISCED 1 Dĺžka štúdia: štyri roky Vyučovací jazyk: slovenský Študijná forma – denná Druh školy: štátna Predkladateľ: Názov školy : Základná škola Chlmec Adresa : Chlmec 51, 067 41 Riaditeľ školy : Mgr. R. Smetanková IČO školy : 710060963 Zriaďovateľ: Názov : Obec…

skola

Z histórie školstva v obci

História školstva v obci Školská budova v našej obci bola postavená južne od stredu dedinky na pozemku, ktorú po oslobodení v roku 1945 od národného výboru odkúpil Štefan Hirjak – syn richtára počas II. sv. vojny. Táto budova však bola počas II. sv. vojny zničená. Školská budova v našej obci…

skolka

História materskej školy

Občania tunajšej obce sa veľmi dožadovali zriadiť v obci materskú školu pre malé deti predškolského veku. Po vynaložení veľkého úsilia Blaženy Rujákovej č.103,Anny Uričkovej č.115, Františky Horkuličovej č.30,a ďalších rodičov , ktorí nemali kde nechať svoje deti počas  svojho zamestnania i za pomoci inšpektorky pre MŠ ONV odboru školstva Fesičovej…

historia

Historické okolie obce

Jasenovský hrad Podľa knihy „Historicky významné hrady Slovenska“ od Halaša Jána, vydané cestovným ruchom roku 1953 na strane 51 stojí: „Rumy hradu Jasenova stoja na osamelom vŕšku neďaleko mesta Humenného v údolí Laborca. Hrad Jasenov tvoril pevnostný trojhran s hradmi Vinné a Brekovom na ochranu hraníc. Vznikol pravdepodobne po tatárskom…

LANAPLATNO850180

Majer na chotári

Na chlmačskom chotári južne od obce a východne od kopca Chom pri Bystrom potoku, poniže v súčasnej dobe vybudovaného pionierskeho tábora Bystra, stál v minulosti majer, ktorý patril i s okolitými pozemkami roku Andrašiovcov. Od roku 1913 tieto pozemky a majer spravoval gróf Harmata, ktorý bol maďarskej národnosti. Po prvej…

ZBOJNICI850180

Zbojnícke hnutie

Výrazom revolučného odhodlania zbedačeného obyvateľstvo je už od 15. storočia rozsiahle zbojnícke hnutie, ktoré sa nevyhlo ani územiu dnešného Humenského okresu. V bardejovskom archíve sa zachoval list z roku 1493, v ktorom odosielatelia vypovedajú kráľovskému mestu Bardejovu nepriateľstvo za popravu svojich druhov, z ktorých jeden sa volal Vasko a druhý…